วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ทำบุญวันเกิด เรื่องของการทำบุญสิบวิธี

ขณะที่เขียนเรื่องราวที่บล๊อคทำบุญวันเกิดจะนำเสนอเพื่อนๆ วันนี้ บล๊อคทำบุญวันเกิดออนทัวร์เดินสายอยู่ต่างจังหวัด ครับ พาน้องๆ เยาวชนมาเข้าค่าย ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวานก็ได้ผ่านไปที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ที่บล๊อคทำบุญวันเกิดได้นำเสนอไปเมื่อครั้งก่อน หากใครยังไม่ได้อ่าน อ่านได้ที่นี่ "ทำบุญวันเกิด เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก"


ได้บุญเย็นๆ อีกครั้งกลับน้องๆ น่ารักมากๆ เอาหล่ะครับมาเข้าเรื่องของการทำบุญ ของเราวันนี้บล๊อคทำบุญวันเกิดขอนำเสนอเรื่องราว การทำบุญ 10 วิธี ผมเชื่อว่าหลายๆ คนคงเข้าใจว่าการทำบุญ มีเพียงการตักบาตร ถวายสังฆทาน ทำทาน แต่จริงๆ มีอีกหลายวิธีดังนี้ครับ

ตามหลักพุทธศาสนา มีการทำบุญด้วยกัน ๑๐ วิธี เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ ๑๐ ประการ) คือ

๑. ให้ทาน แบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของ ไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ (ทานมัย) การให้ทาน เป็นการช่วยขัดเกลา ความเห็นแก่ตัว ความคับแคบ ความตระหนี่ถี่เหนียว และความติดยึดในวัตถุ นอกจากนี้สิ่งของที่เราแบ่งปันออกไป ก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคล หรือชุมชนโดยส่วนรวม

๒. รักษาศีล ก็เป็นบุญ (ศีลมัย) เป็นการฝึกฝนที่จะ ลด ละ เลิก ความชั่ว ไม่ไปเบียดเบียนใคร มุ่งที่จะทำความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น เป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงาม และพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำ

๓. เจริญภาวนา ก็เป็นบุญ (ภาวนามัย) การภาวนา เป็นการพัฒนาจิตใจ และปัญญา ทำให้จิตสงบ ไม่มีกิเลส ไม่มีเรื่องเศร้าหมอง เห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลักประกันว่า จิตจะมีความสงบ ชีวิตมีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น สูงขึ้น

๔. อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อย และต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม รวมถึงการให้เกียรติ ให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ทั้งในความคิดความเชื่อ และวิถีปฏิบัติ ของบุคคลและสังคมอื่น
เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่น ในความเป็นตัวตน ก็เป็นบุญ (อปจายนมัย)

๕. ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ช่วยเหลือสละแรงกายเพื่องานส่วนรวม หรือช่วยงานเพื่อนบ้าน
ที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็เป็นบุญ (ไวยาวัจจมัย)

๖. เปิดโอกาสให้คนอื่น มาร่วมทำบุญกับเรา หรือในการทำงาน ก็เปิดโอกาสให้คนอื่น มีส่วนร่วมทำ - ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญ ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ก็เป็นบุญ (ปัตติทานมัย)

๗. ยอมรับและยินดีในการทำความดี (หรือทำบุญ) ของผู้อื่น เป็นการเปิดโอกาสร่วมใจอนุโมทนา ในการกระทำความดีของผู้อื่น ก็เป็นบุญ (ปัตตานุโมทนามัย)

๘. ฟังธรรม บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว ฟังธรรมะ ฟังเรื่องที่ดี มีประโยชน์ต่อสติปัญญา หรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ (ธรรมสวนมัย)

๙. แสดงธรรม ให้ธรรมะ และข้อคิดที่ดี กับผู้อื่น แสดงธรรม นำธรรมะไปบอกกล่าว เผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟัง ให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นเรื่องของความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ (ธรรมเทศนามัย)

๑๐. ทำความเห็นให้ถูกต้อง และเหมาะสม มีการปรับทิฏฐิ แก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น - ความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรม ให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอ เป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสำคัญก็เป็นบุญ (ทิฏฐุชุกรรม)

ทิฏฐุชุกรรม หรือ สัมมาทัศนะ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำบุญทุกชนิดและทุกโอกาส จะต้องประกบและประกอบเข้ากับบุญกิริยาวัตถุข้ออื่นทุกข้อ เพื่อให้งานบุญข้อนั้น ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามความหมายและความมุ่งหมาย พร้อมทั้งได้ผลถูกทาง

เป็นอย่างๆ ไร ครับ! บล๊อคทำบุญวันเกิดก็ขอนำเสนอเรื่องราวสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับ เวลามีน้อยแอบหนีงานมาอับเดตข้อมูล แล้วกลับไปประจำการจะนำเรื่องราวการทำบุญวันเกิด ซึ่งมีอีกมากมาย มานำเสนอทุกท่าน ครับ ...

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

MISTINE Beauty Mind : เพชรา เชาวราษฎร์

อรุณสวัสดิ์ในวันอากาศสดใส วันนี้บล๊อคทำบุญวันเกิด ขอนำเสนอกระแสฮอตฮิตในช่วงเวลานี้ หลังจากบล๊อคทำบุญวันเกิดได้รับเมล์จากเพื่อนสนิทท่านหนึ่งส่งมาให้ ต้องบอกว่าวันนี้กระแสการกลับมาของ คุณเพชรา เชาวราษฎร์ อดีตนางเอกตลอดกาล ใน MISTINE Beauty Mind : เพชรา เชาวราษฎร์ มาให้ชมกัน

เพชรา เชาวราษฎร์

เธอหายไป 30 ปี นี่คือ ครั้งแรกกับการเปิดตัว ของอดีตนางเอกตลอดกาล เพชรา เชาวราษฎร์ บล๊อคทำบุญวันเกิด ขอร่วมให้กำลังใจเธอครับประวัติ เพชรา เชาวราษฎร์

เพชรา เชาวราษฎร์ (เกิด 19 มกราคม พ.ศ. 2486) อายุ 66 ปี (ปัจจุบันปี 2552) ชื่อเล่น อี๊ด ชื่อจริงว่า เอก เชาวราษฎร์ นักแสดงภาพยนตร์เจ้าของฉายา นางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง มีผลงานแสดงประมาณ 300 เรื่อง ระหว่าง พ.ศ. 2505 ถึง 2521

วัยเด็ก

เพชราเกิดที่จังหวัดระยอง เป็นบุตรคนที่ 4 จากพี่น้องทั้งหมด 7 คน เมื่ออายุ 15 ปี ได้เข้ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพ พักอาศัยอยู่กับพี่สาวและพี่เขย และช่วยงานที่ร้านเสริมสวยของน้องสาวพี่เขย เธอได้รับการชักชวนให้เข้าประกวดธิดาเมษาฮาวายประจำปีพ.ศ. 2504 จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ใช้ชื่อในการประกวดว่า ปัทมา เชาวราษฎร์ ได้ตำแหน่งชนะเลิศ

เธอได้รับการชักชวนจากศิริ ศิริจินดา และดอกดิน กัญญามาลย์ ให้แสดงภาพยนตร์เรื่อง บันทึกรักพิมพ์ฉวี เมื่อ พ.ศ. 2505 เป็นเรื่องแรก ขณะอายุ 19 ปี แสดงคู่กับ มิตร ชัยบัญชา โดยดอกดิน กัญญามาลย์ เป็นผู้ตั้งชื่อว่า เพชรา ให้

เพชรา เชาวราษฎร์ แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากภาพยนตร์เรื่องที่สอง เรื่อง ดอกแก้ว ตามด้วย หนึ่งในทรวง อ้อมอกสวรรค์ และได้แสดงคู่กับมิตร ชัยบัญชา รับบทคู่รักในภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง เป็นที่ชื่นชอบของแฟนภาพยนตร์ เรียกว่า คู่ขวัญ มิตร-เพชรา

หลังจากมิตร ชัยบัญชาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในการถ่ายภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง เพชราก็ยังรับบทนางเอกภาพยนตร์ต่อเนื่องมาอีกหลายปี คู่กับ สมบัติ เมทะนี ไชยา สุริยัน ลือชัย นฤนาท และพระเอกใหม่ ครรชิต ขวัญประชา นาท ภูวนัย ยอดชาย เมฆสุวรรณ กรุง ศรีวิไล

*** บล๊อคทำบุญวันเกิด เกิดไม่ทันเหมือนกัน :)***

โลกแห่งความมืด
ประมาณ พ.ศ. 2515 เธอเริ่มมีปัญหาเรื่องสายตา เนื่องจากในการถ่ายภาพยนตร์ต้องใช้แสงไฟสว่างจ้า ใช้เวลารักษาอยู่หลายปี จนกระทั่งตาบอดสนิททั้งสองข้าง เมื่อ พ.ศ. 2521 ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่เธอแสดง คือเรื่อง ไอ้ขุนทอง ซึ่งเธออำนวยการสร้าง และแสดงเป็นแม่ของพระเอก รับบทโดยสรพงศ์ ชาตรี สาเหตุของการตาบอดของเพชรา มาจากการไม่ได้พักสายตา ไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่ต้องร้องไห้บ่อย การขับรถไปทำงานเอง ประกอบกับสมัยนั้น ถ่ายหนังต้องใช้ไฟแรง หรือใช้รีเฟล็กซ์เยอะ ช่วงหลังๆที่ถ่ายหนังเรื่อง “ไทยใหญ่” เมื่อปี 2513 เริ่มแสบตา แต่เธอก็ยังขับรถไปถ่ายหนังต่างจังหวัดเอง และอดทนแสดงภาพยนตร์จนถึงเรื่องสุดท้ายคือ “ไอ้ขุนทอง” เข้าฉายในปี 2520

เมื่อดวงตาเริ่มมีปัญหา จึงไปหาหมอ แต่ว่าไม่ได้ไปตามนัดโดยสม่ำเสมอ เพราะต้องไปถ่ายหนัง บางวันก็อยู่ต่างจังหวัด พออาการเริ่มหนักขึ้น ถึงขั้นขับรถปีนเกาะกลางถนนหลายครั้ง ช่วงที่อาการหนักมากๆ ก็พยายามรักษาทุกวิถีทาง แพ้ยาจนตัวบวม จากน้ำหนัก 47-48 กิโลกรัม จนมาหนัก 60 กว่ากิโลกรัม ต้องซื้อเสื้อผ้าคนท้องมาใส่ ผมร่วงหมดศีรษะ ฝ้าขึ้นดำไปทั้งหน้าทั้งตัว เมื่อตัวบวมมากๆ ก็หายใจไม่ออก กลืนน้ำก็ไม่ได้ ต้องเข้าไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล การทำงานของไตหยุด พิษยาจึงคั่งค้างทำให้ตัวบวม ต้องรอให้พิษยาลดลง จากที่เคยสวมแว่นดำและนั่งแท็กซี่ไปไหนมาไหนได้เอง ตอนหลังก็มองไม่เห็น ออกไปไหนคนเดียวไม่ได้[1]

คืนวงการ
หลังจากหยุดงานแสดงเพื่อรักษาสุขภาพมาหลายปี เธอทำงานเป็นนักจัดรายการวิทยุคลื่นลูกทุ่ง เอฟเอ็ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2548

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2552 เธอให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี ในรายการ วู้ดดี้เกิดมาคุย โดยเข้าไปคุยในบ้านของเธอเอง พร้อมพูดเปิดใจและบอกสาเหตุที่เก็บตัวเงียบ ไม่ยอมออกรายการโทรทัศน์ แต่ยังคงไม่เปิดเผยหน้าตา[2] และเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพชราได้รับงานโฆษณามิสทีน โดยรายได้จากงานครั้งนี้เพชราจะบริจาคให้องค์กรการกุศลทั้งหมด ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย โฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวแรกที่นำเสนอภาพของเพชราในอดีตได้แพร่ภาพเมื่อประมาณกลางเดือนกันยายน และตัวที่สองที่มีพรีเซนเตอร์ของมิสทีนคนก่อน ๆ มาพูดถึงจุดเด่นของโฆษณาตัวนี้ ได้ประกาศว่าโฆษณาตัวเต็มจะเผยแพร่ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยผู้บรรยายโฆษณาทั้งสองตัวคือ นิรุตต์ ศิริจรรยา ถ่ายทำเมื่อวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2552

*** ผมเชื่อว่าหลายๆ คนที่อายุต่ำกว่าเลข 40 คงอาจจะยังไม่เคยทราบถึงเรื่องราวของนางเอกตลอดกาล ที่ได้ฝากผลงานไว้มากมาย แม้วันนี้เธอจะอยู่ในโลกแห่งความมืด แต่เธอมีกำลังใจที่เข้มแข็ง มีความสว่างในใจ บล๊อคทำบุญวันเกิด อยากให้ผู้อ่านทุกท่านได้ เรียนรู้ เพราะว่าแม้เราจะเป็นอย่างไร หากมีกำลังใจที่เข้มแข็ง อุปสรรคใดๆ ก็ไม่สามารถขวางกั้นเราได้ครับ

*** อย่าลืมไปทำบุญวันเกิดกันนะครับ ............... :)

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

การถวายสังฆทาน การทำบุญที่ได้บุญมาก

สวัสดีครับ สำหรับแฟนๆ ที่ติดตามบล๊อคทำบุญวันเกิด วันนี้มาอับเดตเกร็ดความรู้เพิ่มเติมกันดีกว่า เกร็ดที่ว่านี้ก็คือการถวายสังฆทาน เพื่อนๆ ที่ชอบไปทำบุญวันเกิดด้วยการไปวัดถวายสังฆทานที่วัด เพื่อนๆ ทราบเรื่องการถวายสังฆทานหรือไม่ว่ามีเกร็ดที่ควรรู้อะไรบ้าง

ถวายสังฆทาน

การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่า เป็นการทำทานที่ได้บุญมาก เพราะ สังฆทาน เป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด ผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทาน เมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัด บอกท่านเจ้าอาวาสว่า ต้องการถวายสังฆทาน ท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้ หรือจะเตรียมของแล้วนำของไปยังวัด ไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสังฆทาน ท่านก็จะทำพิธีรับสังฆทาน หากกำหนดว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่ง การทานนั้นก็ไม่เป็น สังฆทาน

ของที่จะถวายสังฆทาน มักเป็นอาหาร และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับภิกษุสามเณร เช่น สบง จีวร ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เครื่องกระป๋อง นม อาหารแห้ง เป็นต้น รวมถึง ชา กาแฟ โอวัลติน และเงิน ตามความจำเป็น ตามความพอใจของผู้ที่จะทำสังฆทาน

ผมแนะนำว่าควรซื้อของมาจัดเอง ดีกว่าซื้อของสำเร็จตามร้าน หรือว่าห้าง เพราะเคยซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ คือเมื่อหลายปีก่อนไปทำบุญวันเกิด ที่วัดใกล้บ้าน กอปรกับไม่มีเวลาเลยไปซื้อของที่เค้าจัดไว้แล้ว ปรากฎว่าเป็นของหมดอายุ ผมเลยไม่รู้ว่าวันนั้นได้บุญหรือบาป มารู้ตอนหลังเพราะว่าพระท่านบอก ... ต่อครับ

ถ้าต้องการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้แก่ผู้ใด ผู้ถวายทานก็มักจะบอก หรือเขียนชื่อ นามสกุล ให้แก่พระภิกษุ เพื่อท่านจะได้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่บอกชื่อนั้น ๆ

การทำพิธีถวายสังฆทาน ไม่มีอะไรยุ่งยาก เมื่อนำสิ่งของไปและพระสงฆ์รู้ความประสงค์ ท่านก็จะให้จุด ธูป เทียน แล้วก็ว่า นโม 3 จบ แล้วกล่าวถวาย สังฆทาน ดังนี้

อิมานิ มยงภันเต ภตตานิ สปริวารานิ ภิกขุสงคสส โอโณชยาม โร ภนเต ภิกขุ สงโฆ อิมานิ ภตตานิ สปริวารานิ ปฏิคคณหาตุ อมหากํ ฑีฆรตตํ หิตาย สุขาย

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

พระสงฆ์จบจะ “สาธุ” แล้วก็ถวายของที่เป็นสังฆทานทั้งหมดให้ท่าน แล้วท่านก็จะให้ศีล ให้พร ยถา สัพพี ผู้ถวายสังฆทานก็กรวดน้ำ แผ่ส่วนบุญกุศล เป็นอันเสร็จพิธีทำบุญถวาย

จบแล้วครับสำหรับข้อมูลการทำสังฆทาน นำเสนอเพื่อเป็นความรู้ให้เพื่อนๆ เวลาไปทำบุญวันเกิด จะได้ทราบถึงความหมาย วิธีการ ของการถวายสังฆทาน แล้วผมกับเรื่องราวดีๆ ที่บล๊อคทำบุญวันเกิดจะเสนอในเรื่องต่อไปครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaifolk.com/Doc/sangkathan.htm

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

ทำบุญวันเกิด วัดเก่าแก่ ยากจน น้ำท่วมวัด "วัดปากคลองพระอุดม" ปากเกร็ด

ขอประชาสัมพันธ์สถานที่สำหรับท่านที่มองหาวัดที่จะไปทำบุญวันเกิด วันนี้ผมมีวัดแห่งหนึ่งมาแนะนำเพื่อนๆครับ วัดปากคลองพระอุดม ผมอ่านข้อมูลนี้จากเวบพันธ์ทิปดอทคอม เห็นว่าน่าสนใจมากทีเดียวบล๊อคทำบุญวันเกิด เลยขออนุญาตนำมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อครับ จากที่อ่านกระทู้ที่ pantip วัดปากคลองพระอุดมแห่งนี้ต้องการการบูรณะซ่อมแซมเป็นการด่วน แถมน้ำท่วมทั้งวัด เพราะวัดติดริมน้ำ ไม่มีใครดูแล ทั้งวัดมีพระ 9 รูป

ทำบุญวันเกิด

การที่วัดค่อนข้างยากจน คนก็ไม่นิยมมาบวชที่นี่ เพราะว่าไม่มีคนมาใส่บาตร ไม่มีคนมาทำบุญ วันเกิดก็ไม่มีใครมาทำบุญวันเกิด กันที่นี่เลย ทำให้พระต้องเรียกรถออกไปบิณฑบาตรเองที่ปากเกร็ด อ่อ วัดปากคลองพระอุดม ตั้งอยู่ที่ปากเกร็ด

ข้อมูลการเดินทางไปทำบุญวันเกิดที่วัดปากคลองพระอุดม วัดตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ บ้านแหลม ถ.ราชพฤกษ์ ม.๕ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๘ พระอุโบสถและพระประธานปางสมาธิ อายุกว่า ๑๐๐ ปี(๒๔๑๘) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๑ ต.ค.๒๔๒๒ เจ้าอาวาส พระครูวินัยธรวิชัย อติภทฺโท(ชื่นแสงจันทร์) ถ้ามาจากถนนราชพฤกษ์ เลี้ยวออกขวา ที่จะไปแจ้งวัฒนะ พอเลี้ยวขวาออกไปแล้ว ขับชิดๆซ้าย เลยร้านโคขุนไป แล้วกลับรถใต้สะพาน ขับตรงๆไปอีกนิด ก็จะเจอวัดอยู่ทางซ้ายมือ (วัดจะอยู่ก่อนถึงร้านอิ่มปลาเผา)

ทำบุญวันเกิด

สภาพของวัดตอนนี้ โบสถ์ทรุดโทรมมาก จึงต้องสร้างโบสถ์ใหม่ แต่เนื่องจากวัดไม่มีรายได้ใดๆเพราะมีพระเพียงแค่ 8 รูป จึงขอให้ร้านค้ามาช่วยก่อน จึงยกศาลาดีดขึ้นและถมที่แทนที่จะสร้างศาลาใหม่ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างมาก ป้ายทางเข้าวัดทำใส่แผ่นไม้มาติดไว้ ก็โดนขโมยทุกครั้ง ปัจจุบันนี้แม้แต่ประตูเข้าวัดยังไม่มี

สำหรับใครที่กำลังมองหาที่ไปทำบุญวันเกิด อย่าลังเลใจครับ ไปทำบุญวันเกิดกันที่นี่เลย วัดปากคลองพระอุดม ได้ทำบุญวันเกิดด้วย ได้ช่วยเหลือวัดด้วย

ใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม อ่านต่อได้ที่กระทู้ http://www.pantip.com/cafe/woman/topic/Q8365953/Q8365953.html