วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ทำบุญวันเกิด เรื่องของการทำบุญสิบวิธี

ขณะที่เขียนเรื่องราวที่บล๊อคทำบุญวันเกิดจะนำเสนอเพื่อนๆ วันนี้ บล๊อคทำบุญวันเกิดออนทัวร์เดินสายอยู่ต่างจังหวัด ครับ พาน้องๆ เยาวชนมาเข้าค่าย ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวานก็ได้ผ่านไปที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ที่บล๊อคทำบุญวันเกิดได้นำเสนอไปเมื่อครั้งก่อน หากใครยังไม่ได้อ่าน อ่านได้ที่นี่ "ทำบุญวันเกิด เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก"


ได้บุญเย็นๆ อีกครั้งกลับน้องๆ น่ารักมากๆ เอาหล่ะครับมาเข้าเรื่องของการทำบุญ ของเราวันนี้บล๊อคทำบุญวันเกิดขอนำเสนอเรื่องราว การทำบุญ 10 วิธี ผมเชื่อว่าหลายๆ คนคงเข้าใจว่าการทำบุญ มีเพียงการตักบาตร ถวายสังฆทาน ทำทาน แต่จริงๆ มีอีกหลายวิธีดังนี้ครับ

ตามหลักพุทธศาสนา มีการทำบุญด้วยกัน ๑๐ วิธี เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ ๑๐ ประการ) คือ

๑. ให้ทาน แบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของ ไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ (ทานมัย) การให้ทาน เป็นการช่วยขัดเกลา ความเห็นแก่ตัว ความคับแคบ ความตระหนี่ถี่เหนียว และความติดยึดในวัตถุ นอกจากนี้สิ่งของที่เราแบ่งปันออกไป ก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคล หรือชุมชนโดยส่วนรวม

๒. รักษาศีล ก็เป็นบุญ (ศีลมัย) เป็นการฝึกฝนที่จะ ลด ละ เลิก ความชั่ว ไม่ไปเบียดเบียนใคร มุ่งที่จะทำความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น เป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงาม และพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำ

๓. เจริญภาวนา ก็เป็นบุญ (ภาวนามัย) การภาวนา เป็นการพัฒนาจิตใจ และปัญญา ทำให้จิตสงบ ไม่มีกิเลส ไม่มีเรื่องเศร้าหมอง เห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลักประกันว่า จิตจะมีความสงบ ชีวิตมีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น สูงขึ้น

๔. อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อย และต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม รวมถึงการให้เกียรติ ให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ทั้งในความคิดความเชื่อ และวิถีปฏิบัติ ของบุคคลและสังคมอื่น
เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่น ในความเป็นตัวตน ก็เป็นบุญ (อปจายนมัย)

๕. ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ช่วยเหลือสละแรงกายเพื่องานส่วนรวม หรือช่วยงานเพื่อนบ้าน
ที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็เป็นบุญ (ไวยาวัจจมัย)

๖. เปิดโอกาสให้คนอื่น มาร่วมทำบุญกับเรา หรือในการทำงาน ก็เปิดโอกาสให้คนอื่น มีส่วนร่วมทำ - ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญ ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ก็เป็นบุญ (ปัตติทานมัย)

๗. ยอมรับและยินดีในการทำความดี (หรือทำบุญ) ของผู้อื่น เป็นการเปิดโอกาสร่วมใจอนุโมทนา ในการกระทำความดีของผู้อื่น ก็เป็นบุญ (ปัตตานุโมทนามัย)

๘. ฟังธรรม บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว ฟังธรรมะ ฟังเรื่องที่ดี มีประโยชน์ต่อสติปัญญา หรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ (ธรรมสวนมัย)

๙. แสดงธรรม ให้ธรรมะ และข้อคิดที่ดี กับผู้อื่น แสดงธรรม นำธรรมะไปบอกกล่าว เผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟัง ให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นเรื่องของความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ (ธรรมเทศนามัย)

๑๐. ทำความเห็นให้ถูกต้อง และเหมาะสม มีการปรับทิฏฐิ แก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น - ความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรม ให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอ เป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสำคัญก็เป็นบุญ (ทิฏฐุชุกรรม)

ทิฏฐุชุกรรม หรือ สัมมาทัศนะ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำบุญทุกชนิดและทุกโอกาส จะต้องประกบและประกอบเข้ากับบุญกิริยาวัตถุข้ออื่นทุกข้อ เพื่อให้งานบุญข้อนั้น ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามความหมายและความมุ่งหมาย พร้อมทั้งได้ผลถูกทาง

เป็นอย่างๆ ไร ครับ! บล๊อคทำบุญวันเกิดก็ขอนำเสนอเรื่องราวสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับ เวลามีน้อยแอบหนีงานมาอับเดตข้อมูล แล้วกลับไปประจำการจะนำเรื่องราวการทำบุญวันเกิด ซึ่งมีอีกมากมาย มานำเสนอทุกท่าน ครับ ...

4 ความคิดเห็น:

legendaross กล่าวว่า...

ขอบคุณมากครับ ผมก็เคยร่วมขบวนไปช่วยเหลืออาหารกลางวันน้องๆเหมือนกันครับนานมาแล้ว กลับมาบ้านก็อิ่มอกอิ่มใจครับ

bally กล่าวว่า...

วันนี้วันเกิดผม แต่ผมไม่มีโอกาสไปทำบุญ กับเขาเลยพอได้มาอ่าน บทความนี้ เลยทำให้รู้สึกว่า มันคงเป็นสิ่งที่ผมขาดไป ยังไงก็ขอบคุณสำหรับบทความดีๆนี้มากครับ

changsunha กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่มีความรู้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หวังว่าจะได้อ่านบทความที่ดี มีประโยชน์อีกนะคะ

แสดงความคิดเห็น